Wat doet een virus?

Een virus, zoals bv. SARS CoV-2, moet om te kunnen overleven ons lichaam binnendringen. Enkel op die manier kan het zich vermenigvuldigen en zich weer opnieuw verspreiden. Een virus gebruikt dus hiervoor onze eigen cellen en hun bouwmaterialen. Deze vermeerdering vindt plaats tot de ‘gastcel’ kapot gaat en vervolgens alle gekopieerde versies vrijkomen. Deze gaan op hun beurt dan weer op zoek naar een nieuwe ‘gastcel’ om zich weer te vermenigvuldigen en zo blijft het proces zich steeds opnieuw herhalen.

     Hoe kunnen we een virus ‘buiten’ houden?

De maatregelen die de overheid ons thans allen oplegt in de strijd tegen Sars CoV-2 zoals; een goede handhygiëne onderhouden, social distancing respecteren en het gebruik van mondmaskers, zijn inderdaad belangrijk.

Daarnaast is er echter een vierde en zeer belangrijke barrière, die in de berichtgeving nog al te vaak buiten beschouwing wordt gelaten: ons eigen immuunsysteem.

We nemen draconische maatregelen om verspreiding tegen te gaan, maar zien hierbij voortdurend onze eigen kracht over het hoofd, nl. ons immuunsysteem. Uiteraard moeten we de “zwakkere” groep (ouderen en personen met onderliggende immuniteitsproblemen) beschermen waar mogelijk, maar waarom krijgen we zo weinig advies voor de “anderen”?

     Hoe verdedigt uw lichaam zichzelf tegen virussen?

Het immuunsysteem bestaat uit 3 barrières:

  1. fysieke barrière
  2. algemene of a-specifieke barrière
  3. specifieke barrière

De fysieke barrière bestaat uit verschillende onderdelen waaronder de huid, mucus (= “slijm”laag), maagzuur, enzymes en uw darmflora. Zij proberen door een efficiënte samenwerking ziekteverwekkers buiten te houden of te doden nog voordat ze het lichaam kunnen infecteren.

Eens het virus toch ‘binnenkomt’, treden onze a-specifieke en specifieke afweer in werking.

De algemene of a-specifieke afweer gaat, zoals de naam doet vermoeden, zich niet specifiek richten op één ziekteverwekker maar op alle lichaamsvreemde stoffen. De fysieke barrière en de a-specifieke afweer vormen gezamenlijk het aangeboren immuunsysteem. Deze eerste verdedigingslinie is al vanaf onze geboorte in ons lichaam aanwezig.

De specifieke barrière is afweer die we opbouwen tijdens ons leven. Deze barrière gaat zich wel specifiek richten op één bepaalde ziekteverwekker. Daarvoor maakt het gebruik van gespecialiseerde afweercellen. Het grote voordeel is dat dit systeem geheugencellen kent, die ervoor zorgen dat bij nieuw contact met een zelfde ziekteverwekker een snelle tegenaanval mogelijk is. Dit is het niveau of de barrière waarop een vaccin zal inwerken.

     Wat is er nu belangrijk?

Een gezonde levensstijl is een basisvoorwaarde om over een gezond immuunsysteem te kunnen beschikken. Zo moeten we allen meer dan ooit proberen om ons immuunsysteem, als vierde barrière met zijn verschillende onderdelen, ons lichaam te laten ondersteunen.

Zelfs wanneer u alsnog zou besmet raken, speelt uw levensstijl/basisgezondheid in veel gevallen nog steeds een bepalende factor in de ernst van de ontwikkeling van het ziektepatroon.

In een recente studie van Emami et al.*(2020) werden 76.993 patiënten die ingevolge een corona-besmetting dienden te worden gehospitaliseerd, onderzocht naar hun onderliggende aandoeningen. De meest voorkomende zijn:

  • Hoge bloeddruk
  • Cardiovasculaire aandoeningen
  • Diabetes mellitus
  • Roken
  • COPD (chronisch obstructief longlijden)
  • Kwaadaardige processen
  • Chronische nieraandoeningen

Conclusie: het is dus vooral aan onszelf om te optimaliseren en bij te sturen waar nodig. Wij, als osteopaat, gaan samen met u op zoek naar uw eigen gezondheid en trachten uw immuunsysteem optimaal te ondersteunen. Op die manier bent u nu, in deze crisis, maar ook later voorbereid om alle mogelijke ziekteverwekkers beter het hoofd te bieden.

Laat dit dus een wake up call zijn om terug zelf controle te nemen over uw gezondheid!

(*) Emami A, Javanmardi F, Pirbonyeh N, Akbari A. Prevalence of Underlying Diseases in Hospitalized Patients with COVID-19: a Systematic Review and Meta-Analysis. Arch Acad Emerg Med. 2020;8(1):e35

 

Hebt u nog vragen of wenst u specifiek advies? Contacteer me vrijblijvend of maak een afspraak via de onderstaande contactgegevens:

Kevin Boddaert 
Osteopaat D.O.

0468/46.96.46
k.boddaert@praktijkvoorosteopathie.be
www.praktijkvoorosteopathie.be
www.osteopathie-boddaert.be